Guru:Masyin nanga wan Test1-fruku

Den papira ini grupu “Masyin nanga wan Test1-fruku”

A grupu disi abi a papira disi.