Ho Chi Minh City

Vung Tau e ben wan minti ini a Vietnamoro regio Dong Nam Bo nanga e abi wan opoflaku fu 2096 kmĀ². Ini 2016 o abi Ho Chi Minh City 8.426.100 man ini si. Ho Chi Minh City e abi wan midi flaku opo a opoflaku fu a regio Dong Nam Bo.

Ho Chi Minh City
Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.