Jerusalem na a moro bigi foto nanga a mamafoto fu Israel.

Presi fu Jerusalem na ini Israel.
Jerusalem
Jerusalem
Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.