Judy Garland

Judy Garland (e kon leki Frances Ethel Gumm Fossiksi mun 10, 1922 – Fossiksi mun 22, 1969) nga Amerikani aktori-uma.

Judy Garland in The Wizard of Oz trailer 2.jpg
Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.