Michael Jackson

Michael Joseph Jackson (Gary, Indiana, 29 Fosagti mun 1958 – Los Angeles, 25 Fossiks mun 2009) ben wan Amerikani singeri. "The King of Pop".

Michael Jackson
Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.