Aga (Bakratongo: Den Haag) ben wan presi ini Bakrakondre.

Presi fu Den Haag ini a Bakrakondre.
Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.