Sranankondre nanga Repoliku fu Sranan na wan kondre ini Ondro Amrika. Ini Sranankondre fohondru nanga fotenti nanga neigi dusun nanga aiti hondru nanga aititenti-na-aiti (558.368) libisma e tan. Den e taki Sranantongo nanga Bakratongo ini kondre.

Sranankondre
Ripoliku Sranan
Republiek Suriname
Nasifla Presifla

Tongo: Bakratongo, Sranan Tongo
Mamafoto: Paramaribo
! Independence (Srefidensi) from Bakrakondre 
Flaku: 163,820 km²
Flaku efu watra: 1.1 %
Man: 622,699[1] (2023)
Man a flaku: 4.0 a km²
Kondremoni: Sranandala
I TLD: .sr

Sranankondre na wan ripoliku.

A kondremoni fu Sranan na a Sranandala, san teki a presi fu a Sranangolu. A Amerkandala nanga a Euro e ben aksepti ini pasa betaligligi tu.

Yesimugurunakomilesplosi kenki

 
A yesimugurunakomilesplosigrafiki fu Sranankondre.

Sranankondre abi wan so nen yesimugurunakomilesplosigrafikisi taki wan gru fu den man ben. Yu kan da opo si taki a populasi fu Sranankondre e gru nanga rikoveri ben.


 
ArgentinikondreBrasilkondreKolombikondreFrans-seySranankondreVenswelikondre

References kenki